Zwangerschap

Zwangerschap en bevalling

Een zwangerschap is een bijzonder moment in het leven van een vrouw. Een zwangerschap duurt gemiddeld 40 weken en kan met diverse klachten gepaard gaan. Het effect van de toename van het gewicht gedurende de zwangerschap leidt soms tot klachten.

Deze klachten kunnen lage rugklachten zijn, klachten rond het heiligbeen (SI-gewricht), klachten aan de voorzijde van het bekken. Moeite met lopen, fietsen, kinderen verzorgen, vrijen etc. De verzamelnaam voor al deze klachten is bekkenpijnklachten.

Een bekkenfysiotherapeut kan met een goed onderzoek beoordelen of er sprake is van zwangerschaps gerelateerde rugpijn, of dat er sprake is van bekkeninstabiliteits klachten. Beiden vergen een andere aanpak.

Voor de zwangere die een gecompliceerde zwangerschap en/of bevalling in het verleden hebben meegemaakt en nu tips en advies willen. Een zwangere kan ook klachten krijgen van spataderen in de benen en bij de vulvaregio. Soms kan het wenselijk zijn om dan speciale oefeningen te doen om de beencirculatie te helpen verbeteren. De zwangerschap kan ook een heerlijke onbezorgde tijd zijn waarin de vrouw met Zwanger& Fit zich in goede conditie kan voorbereiden op de bevalling. Het kan zijn dat speciale individuele begeleiding door een bekkenfysiotherapeut op advies van de gynaecoloog of verloskundige gewenst is.

Bevalling

Als er voor de bevalling al klachten zijn, is het van belang om goed met de verloskundige of gynaecoloog door te spreken hoe de bevallingshouding het beste zou kunnen plaatsvinden. Een bevalling verloopt meestal probleemloos maar er kunnen zich natuurlijk allerlei ongemakken voordoen die direct of jaren later pas klachten gaan geven. Een knip of een scheur is bekend en deze zal netjes gehecht worden. Soms kan een scheur echter ontstaan in de richting van de anus of zelfs door de anus heen. We spreken dan van een subtotaal- of een totaal ruptuur. Deze zal gehecht worden, vaak op de OK. Het is van groot belang dat deze vrouwen vanaf 6 weken na de bevalling onder begeleiding van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut gaan trainen om problemen met ontlastings incontinentie in de toekomst (soms pas na de menopauze) te voorkomen.

Ook vrouwen die kinderen krijgen met een tangverlossing of een vacuümpomp doen er goed aan begeleiding van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut te krijgen vanaf 6-8 weken na de bevalling. De bekkenbodem is bij die vrouwen per definitie beschadigd. Kinderen die zwaarder zijn dan 8 pond vormen ook een risico op bekkenbodemschade en zeker als het eerste kind zwaarder is dan 8 pond. Deze bevallingen gaan ook vaak gepaard met een langere uitdrijvingsfase. Langer dan 1 uur persen levert ook schade aan de bekkenbodem op. Heeft u bij eerdere zwangerschappen last gehad van urineverlies tijdens de zwangerschap neem dan al contact op met ons voor begeleiding en advies. Klachten van bekkenpijn na de bevalling zijn in eerste instantie niet abnormaal. Het lichaam heeft een zeer groot herstellend vermogen en de natuurlijke tijd die nodig is om te herstellen kan met therapie ook niet versneld worden. Indien de klachten blijven bestaan is begeleiding gewenst. Maar bovenal geniet van de kraamtijd.

6 weken na de bevalling consult:

Naar aanleiding van de meest recente onderzoeken, kunnen we beter voorspellen welke vrouwen in een risicogroep vallen en eventueel op latere leeftijd( 45 +, e/o na de overgang) klachten zouden kunnen krijgen in het bekkenbodemgebied.

Als we deze klachten voor willen zijn ,is het belangrijk dat je weet of je wel of niet in zo'n risicogroep valt.

We inventariseren samen of je in een dergelijk risicogroep valt . We hebben ook de mogelijkheid om dat objectief te meten met vragenlijst en onderzoek van de bekkenbodem. Dit onderzoek is niet pijnlijk. Na afloop geven we een samenvatting en adviseren hoe verder te handelen. Als je aanvullend verzekerd bent worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

CHECKLIST bekken/bekkenbodemproblemen:

Om het gemakkelijker te maken om te kijken of er problemen kunnen ontstaan neem onderstaand schema door:
Ingeknipt ingescheurd ja / Nee
Urineverlies tijdens zwangerschap ja / Nee
Urineverlies na bevalling ja / Nee
Ingescheurd (sub-totaalruptuur) ja / Nee
Baby > 8 pond ja / Nee
Persen >75 min ja / Nee
Tangverlossing/vacuum ja / Nee

Kan je op 1 of meerdere vragen een "ja" geven bel dan voor een afspraak.

  Zwanger&Fit Vlaardingen

Wat is Zwanger&Fit®?

ZwangerFit® is een actieve zwangerschapscursus onder leiding van een geregistreerde bekkenfysiotherapeut. Met oefenmaterialen wordt gewerkt aan het behoud of zelfs verbeteren van de conditie, het onderhouden van de spierkracht en er is veel aandacht voor de coördinatie en stabiliteit van lage rug en bekken. De actieve lessen worden aangevuld met theorielessen over thema’s als belastbaarheid van lage rug en bekken, de bekkenbodem, ademhaling en ontspanning, de bevalling en kraamtijd. Zo ga je fit en optimaal voorbereid de bevalling tegemoet!

Waarom Zwanger&Fit® De zwangerschap en de periode erna is zowel mentaal als fysiek een intensieve periode. Er verandert veel en het is goed je daar bewust van te zijn en je voor te bereiden. Bovendien is dit een heel geschikte periode om preventief te werk te gaan voor bekkenbodemklachten (zoals het verlies van urine, ontlasting of windjes, verzakkingsklachten en pijn bij het vrijen), omdat veel risicofactoren hiervoor gerelateerd zijn aan zwangerschap en bevalling.

Een zwangerschap hoeft er zeker niet voor te zorgen dat je sterk achteruit gaat in conditie. Sterker nog, het is mogelijk lekker fit te blijven en bij een zeer slechte basisconditie zelfs vooruit te gaan in conditie en belastbaarheid! Daarnaast kunnen we je met advies, tips en oefeningen bijstaan als er zich wel klachten voordoen.

Oefenen op maat

De oefeningen worden aangepast aan jouw niveau van conditie en belastbaarheid.

Locaties en tijden

Vanaf 13 weken zwangerschap kun je deelnemen aan de lessen.

De lessen Zwanger&Fit worden verzorgd op maandagavond van 19.00-20.00 uur aan Dirk de Derdelaan 41 in Vlaardingen

Docent

De ZwangerFit® staan onder leiding van Emina Barakovic die geschoold is volgens NVFB-ZwangerFit.

Voor meer informatie of aanmelding bel 010-4341177 of per e-mail: zwangerfitwestwijk@gmail.com

Bekkenpijn

Als je bekkenpijnklachten hebt, is het vaak mogelijk om toch mee te doen met een aangepast programma.

Te veel klachten?

Bij ernstiger klachten op dit gebied kan een geregistreerde bekkenfysiotherapeut je met onderzoek, advies en behandeling helpen de problemen aan te pakken.

Kosten Zwanger&Fit

Kosten €88,- voor 9 lessen voor de bevalling en €60,- voor 6 lessen na de bevalling.

Een aantal zorgverzekeraars vergoedt de kosten voor deelname aan de zwangerschapscursus. Raadpleeg de polisvoorwaarde van uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding.