Kinderfysiotherapie:

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar. Kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het helpen van kinderen die een achterstand hebben of problemen ervaren met hun motoriek; zowel de grove als de fijne motoriek. Kinderen leren spelenderwijs bewegen en meestal gaat dat ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt de motorische ontwikkeling langer of wijkt af van wat gebruikelijk is.

Het domein van de kinderfysiotherapeut betreft met name: zuigelingen met een asymmetrie/voorkeurshouding of overstrekken, kinderen met vaardigheidsproblemen, een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdgenoten), schrijfproblemen, houdings- en bewegingsproblemen, pijnklachten van het houdings- en bewegingssysteem, vermoeidheids- en conditieproblemen, trauma’s, aangeboren, chronische (progressieve) aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de beweging gerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Als u met uw kind bij de kinderfysiotherapeut komt volgt er eerst een intake gesprek met een daarop volgend onderzoek. Aan de hand van de gegevens uit de intake en het onderzoek stellen we gezamenlijk ( ouders, kind, fysiotherapeut en eventuele andere betrokkene) een passend behandelplan op. De behandeling moet aansluiten bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind, bij de gezinssituatie en de schoolfase, dit vraagt pedagogische kennis en inzicht. Tevens kunnen motorische stoornissen gepaard gaan met (neuro)psychologische- en gedragsstoornissen, die specifieke kennis en vaardigheden vragen in de begeleiding.

Bij baby's bestaat de behandeling vooral uit hanterings- en speladviezen. Om praktische adviezen in de eigen omgeving te kunnen oefenen kan het nodig zijn dat de kinderfysiotherapeut aan huis komt. Bij alle kinderen wordt er spelenderwijs geoefend. Het oefenmateriaal moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en omvang van de klacht of de hulpvraag.