Chronische zorg:

Chronische fysiotherapeutische zorg richt zich op klachten en aandoeningen tijdens bewegen die langdurig van aard zijn. Onder deze aandoeningen vallen bijvoorbeeld progressieve ziektes of aandoeningen zoals M.Parkinson, COPD, Claudicatio intermittens(etalage benen), Multiple Sclerose en niet aangeboren hersenletsel maar ook aangeboren afwijkingen aan het skelet of zenuwstelsel.

Bij chronische aandoeningen kan uw behandelplan verschillen in vergelijking met andere aandoeningen. Uw persoonlijke behandeldoelstellingen zijn hierbij niet alleen op herstel gericht maar ook op het zo goed mogelijk zelfstandig onderhouden van uw dagelijkse functioneren. De behandeldoelen worden door onze deskundige fysiotherapeuten samen met u opgesteld waarbij vooral wordt gekeken hoe de kwaliteit van leven weer hersteld kan worden of zo hoog mogelijk kan blijven.