Claudicatio Intermittens en Claudicationet

Wat is claudicatio intermittens?

Claudicatio intermittens is een benaming voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader in de benen. Een vaker genoemde benaming is etalagebenen. De aandoening etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in een been. Om te verbloemen dat er iets aan de hand is, stopt men vaak bij een etalage.

Hoe ontstaat claudicatio intermittens?

De beenslagaders vervoeren zuurstofrijk bloed van het hart naar de beenspieren. Slagader-verkalking (atherosclerose) kan vernauwingen of verstoppingen in de slagaders veroorzaken. Door de vernauwing kan de bloedstroom onvoldoende toenemen bij inspanning. Er ontstaat dan zuurstoftekort. Bij een tekort aan zuurstof produceren de spieren verzurende afvalstoffen, die pijnkrampen in de spieren veroorzaken.

Klachten bij claudicatio intermittens.

Pijn tijdens het lopen is het belangrijkste verschijnsel bij etalagebenen. Veel patiënten met claudicatio intermittens voelen zich minder energiek, zijn vaak emotioneler en slapen slechter. Zij voelen zich beperkt in hun (dagelijkse) activiteiten, vooral wat betreft werk, vakantie, huishoudelijke en sociale activiteiten. Andere klachten van een vernauwing kunnen zijn: koude voeten, ontbreken van onderhuidse vetlaag, verlies van haar op voeten en tenen,droge schilferende huid verdikte teennagels, (vaak met schimmel-infectie) en vertraagde nagelgroei.

Looptraining bij claudicatio intermittens.

Looptraining bij patiënten met claudicatio intermittens heeft tot doel de pijnvrije en de maximale loopafstand te verbeteren. De doorbloeding van de kleinere bloedvaten wordt gestimuleerd, waardoor er meer zuurstofrijk bloed naar de benen wordt verplaats. Hierdoor treden minder of minder snel klachten op in de benen. Een voorwaarde van de looptraining is dat deze met regelmaat gedaan wordt. Ervaring wijst uit dat alleen het advies aan patiënten meegeven om meer te gaan lopen niet het gewenste resultaat oplevert. Vanwege de pijn wordt vaak te vroeg gestopt en de training wordt niet lang genoeg volgehouden. Door begeleide looptraining te volgen wordt u gestimuleerd door een fysiotherapeut om het programma vol te houden. Het programma wordt afgestemd op uw eigen niveau. De fysiotherapeut heeft direct de mogelijkheid om uw programma aan te passen en te controleren. Daarnaast komen controle van houding en looppatroon, algemene conditietraining en leefstijladviezen aan bod.

Vaatchirurg

Met een netwerk hopen we de behandeling van patiënten met claudicatio te optimaliseren. Na een eerste onderzoek door de vaatchirurg of huisarts worden patiënten die niet in aanmerking komen voor dotterbehandeling, doorverwezen naar de fysiotherapeut. De fysiotherapeut wordt - in overleg met de patiënt - geselecteerd uit de lijst van samenwerkende (bijgeschoolde) fysiotherapeuten waarbij er gezocht wordt naar een praktijk dicht bij de woonplaats van de patiënt. Daar kan de patiënt dan 2 tot 3 maal per week begeleid gaan oefenen op de loopband. Deze therapie wordt door de zorgverzekeraars vergoed (als chronische zorg) voor de periode van maximaal 1 jaar, maar is ook afhankelijk van uw aanvullende verzekering. De vaatchirurg speelt in het netwerk een centrale rol. Tijdens het behandeltraject vindt er regelmatig overleg plaats tussen de vaatchirurg en de fysiotherapeut.

ClaudicatioNet

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Deze praktijk is lid van het Claudicationetwerk om voor uw de best mogelijk zorg te leveren met betrekking tot claudicatio intermittens